Sprievodca neziskovým marketingom

tím Digitálnych anjelov

Na najväčšom trhu sveta, v Spojených štátoch amerických, je zaregistrovaných viac než 1,5 milióna neziskových organizácií. Takmer ⅔ napriek tomu nie sú schopné získať financovanie nad 500 – tisíc dolárov.

Čo je to, vďaka čomu je úspešná len hŕstka neziskových organizácií?

V tomto článku sa dozvieš marketingové stratégie tých najznámejších neziskových organizácií.

Marketing je zázračným spôsobom na vytvorenie povedomia, získania finančných prostriedkov, vyhľadania partnerov, či docielenia požadovanej pozitívnej zmeny. Každá organizácia však potrebuje vlastný, prispôsobený marketingový plán, ktorý pomôže ciele dosiahnuť.

Tieto štyri kroky vám pomôžu k dosiahnutiu plánu, na ktorý sa môžete spoľahnúť:

1. Stanovte si ciele a zámer

Prvým krokom je definovanie SMART cieľov.

 • S – Specific – špecifické a konkrétne ciele
 • M – Measurable – merateľné ciele
 • A – Achievable – dosiahnuteľné
 • R – Realistic/Relevant – realistické/relevantné
 • T – Time Specific – časovo špecifické

Prispôsobte si túto šablónu na vaše ciele. Pomocou tejto metódy dosiahnete nie len organizačné, ale najmä realizovateľné a strategické ciele.

2. Pochopte cieľové publikum

Definovanie publika je veľmi podstatným krokom, ktorý vám môže pomôcť k usmerneniu aspektov kampaní. Od výberu kanála, cez jazyk, vzhľad, či tón, ktorým budete komunikovať. Taktiež musíte rozdeľovať komunikáciu, či chcete prilákať dobrovoľníka, darcu, či obchodného partnera, pretože ide o tri rôzne typy publika.

 

3. Navrhnite si marketingovú stratégiu

Keď máte jasnú predstavu o cieľoch a cieľovom publiku, je čas vytvoriť komplexnú stratégiu. Pomôže vám budovať značku, zvyšovať hodnoty, šetriť financie a napredovať v marketingu.

Pozostáva z týchto fáz:

 • Fáza analýzy -prieskum trhu, segmentácia
 • Fáza syntézy -stanovenie predajných cieľov, spôsoby propagácie
 • Fáza realizácie -výroba a predaj
 • Fáza analýzy -vyhodnocovanie výsledkov

Okrem definovania publika a vašich cieľov nemôžete zabúdať ani na ďalšie dôležité otázky, ktoré si pri marketingovej stratégie musíte položiť.

Čo je vás core message? Ide o kľúčový benefit, ktorý ponúkate vašim klientom.

V čom ste jedineční? Nájdite vec, ktorou sa odlíšite od konkurencie.

Pri vytváraní stratégie sa zamerajte taktiež na vašu webstránku, kam budete usmerňovať vašich zákazníkov. Pri brandingu a dizajne je dôležité myslieť na výstižné prezentovanie vašej značky a to nielen dizajnom, ale aj funkčnosťou.

4. Definujte rozpočet a časovú os

Keď budete mať nastavenú stratégiu, je na čase naplánovať jej realizáciu. To zahŕňa vopred pridelenie rozpočtu a časovej osi kalendára, ktorý pomôže vášmu tímu zostať na správnej ceste. Tento bod je kľúčom k zaisteniu toho, aby sa vaša marketingová stratégia vykonávala hladko a nákladovo efektívne.

Ak chcete získať finančné prostriedky a podporu pre svoju neziskovú organizáciu, musíte ľuďom dokázať ako vaša organizácia vie nastoliť zmenu a prečo to je dôležité. Najlepšie je dosiahnuť toto marketingovými stratégiami, ktoré vám pomôžu efektívne odkomunikovať vaše poslanie.

 

Najdôležitejšie stratégie pre neziskové organizácie sú:

 

 • E-mail marketing

Najväčšou výhodou využívania e-mailov je to, že je osobnejší prístup komunikácie a to je ideálnym budovaním dlhodobých vzťahov. Musíte však začať budovaním vzťahu, nemôžete ihneď po registrácii vyžadovať dary.

 • Marketing na sociálnych sieťach 

Sociálne siete sú neuveriteľne užitočnou cestou pre neziskové organizácie, ktoré chcú budovať značku a komunikovať s členmi komunity. Podľa Hubspotu sú nižšie definované hlavné dôvody, prečo neziskové organizácie využívajú sociálne siete pre svoj prospech:

-zdieľanie správ o ich organizácii

-zlepšenie povedomia o značke

-získanie finančných prostriedkov

-nábor dobrovoľníkov

-prejavenie uznania a vďaky darcom, partnerom a dobrovoľníkom

Na sociálnych sieťach si môžete vytvoriť aj vlastnú kampaň pomocou originálneho hashtagu s cieľom jeho šírenia.

 • Content marketing

Najlepším spôsobom ako vzdelávať publikum o veciach, ktoré neziskové organizácie vedú, je zverejňovanie vysoko kvalitného obsahu napr. na blogu. Nielen, že to pomáha zvýšiť povedomie, ale taktiež pomáha zlepšiť vašu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Navyše používatelia na sociálnych sieťach často zdieľajú obsah, ktorý sa im páči, a tak sa môžete ľahko dostať do väčšej skupiny ľudí. Ak vsadíte na blogu na infografiky, farebné výzvy na akciu pomôžete tak posilniť vizuálnu stránku vašej neziskovky.

 • Video marketing

V súčasnosti je najobľúbenejším obsahovým formátom práve video. Práve preto sa zamerajte na vytvorenie vzdelávacích videí, ktoré budú ľudia medzi seba šíriť. Môžete napríklad vytvárať videá, ktoré verejnosti predstavia vašu organizáciu, či rozhovory s odborníkmi z vášho odvetvia.

 • Optimalizácia

Aj keď je vytváranie kvalitného obsahu dôležité, mali by ste sa dostatočne venovať aj optimalizácii. Urobte si prieskum kľúčových slov, ktorý vám umožní väčšiu pravdepodobnosť spojenia s vašou cieľovkou.

 • Platená reklama

Taktiež je dôležité vyvážiť organickú stratégiu s platenou reklamou na vybraných platformách (na Facebooku, Instagrame, na Google vo vyhľadávaní, či v obsahovej sieti Google), aby ste sa v online svete zviditeľnili.

Ak má vaša organizácia účet Google pre neziskové organizácie, môžete sa do programu Ad Grants zapojiť. Viac si o tom môžete prečítať tu.

 • Offline marketing 

Tvorte aj mimo digitálny marketing. Či už si vytvoríte nejaké plagáty, letáky alebo sa zameriate na vytvorenie rôznych eventov, ktoré prilákajú väčšie publikum.

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
devadmin
Väčšina neziskových organizácií má stránku na Facebooku, Instagrame alebo alebo inej sociálnej sieti. Ale sociálne médiá