Prečo je marketingový manažér dôležitý a potrebuje ho Tvoja firma?

tím Digitálnych anjelov

Marketing je jedno z najvýznamnejších odvetví každej firmy. Je to spôsob komunikácie firiem s možnými konzumentmi/zákazníkmi, spôsob tvorenia značky ale, aj pri pomoci predaju. O marketingu sme mnohý prvý krát počuli na hodinách ekonómie ešte na strednej škole. Je častokrát viac spájaný s ekonómiou ako so samotnými „tradičnými“ médiami. Marketing ale, nie je iba surový ekonomický spôsob ako dosahovať ciele podniku, ale, aj s dôrazom na kreativitu, unikátnosť, odlíšenie sa od konkurencie a zapamätateľnosť.

V marketingu je priestor pre viacero kreatívnych pozícií. Grafik, copywriter, fotograf, videograf, alebo aj marketingový manažér. Aká je práca Marketingového manažéra? Čo sú jeho povinnosti? Ako kreatívny musí byť, aké predispozície musí mať? A hlavne potrebuje každá firma interného marketingového manažéra?

Aká je práca Marketingového manažéra?

Z názvu vyplýva, že, nie je sólista, riadi marketingový tím. Jeho zodpovedností je viacero, ale, tou hlavnou je viesť reklamnú stratégiu firmy. Spravuje a analyzuje získané dáta, konkurenciu a nové trendy trhu a médií, podľa ktorých, prispôsobuje taktiku kampaní.

Je to pozícia s vnútro-firemnou aj vonkajšou zodpovednosťou. V rámci firmy vedie a kontroluje marketingové oddelenie, komunikuje s ostatnými oddeleniami, pripravuje a dohliada na kampane a ich úspešnosť. Mimo firemnej kultúry – vo verejnej sfére, komunikuje s externými mediálnymi agentúrami, riadi a rozhoduje čo bude verejne prezentované.

Ako kreatívny musí byť a aké predispozície potrebuje?

Pozícia marketingového manažéra si vyžaduje vysokú mieru kreativity, ale, aj flexibility a vôle učiť sa, vďaka neustále meniacim sa podmienkam trhu. Nie je to začiatočnícka pozícia. Je vyžadované mať už predošlú prax v marketingovom a mediálnom priestore. Manažér musí vedieť správne analyzovať a používať dáta z verejných ale, aj firemných analýz trendov a kampaní. Má vysokú mieru trpezlivosti a komunikačných schopností. Musí vedieť pracovať v grafických softwaroch. Nebáť sa zmien a nového. A vedieť obhájiť seba a svoje rozhodnutia.

Potrebuje každá firma interného marketingového manažéra?

V stručnosti, ak firma potrebuje komunikovať s širšou populáciou, alebo konkuruje na trhu s konkurenciou tak áno, potrebuje marketingové oddelenie a marketingového manažéra.

Samozrejme, firmy si častokrát zvolia aj cestu externých marketingových spoločností, ktoré, pre nich tvoria reklamy a kampane, ale, aj v takom prípade je nutné mať aspoň jedného vnútorného firemného marketingového manažéra.

V našom CRM systéme môžete nájsť aj Marketingových manažérov!

My sme Digitálni Anjeli, fungujeme ako „spojovátko“ medzi neziskovkami a dobrovoľníkmi. Je našou úlohou udržiavať a propagovať tento systém. Preto aj my máme stratégie a aj marketingových manažérov. Pomocou nášho CRM systému ako neziskovka môžete zadať dopyt ako: „hľadáme marketingového manažéra“, alebo: „potrebujeme pomôcť s reklamnou kampaňou“, a následne sa prepojíte s kvalifikovaným dobrovoľníkom ktorý, Vám pomôže. Alebo sa tým dobrovoľníkom môžete stať priamo Vy!

Ďakujem že ste si celý článok prečítali a ak máte záujem, radi Vás privítame v našom CRM-ku, alebo nás môžete podporiť followom na Instagrame. Ďakujeme!

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
Natália Klieštiková