Návod pre neziskovku: ako sa prepojiť s dobrovoľníkom

tím Digitálnych anjelov

Projekt Digitálni anjeli sa usiluje aktívne prepájať neziskové organizácie a dobrovoľníkov už viac ako dva roky. Za dobu nášho dobročinného pôsobenia v spoluprácach s mnohými organizáciami i jednotlivcami sme sa neustále snažili o postupné zlepšenie prepájacích procesov. Našou snahou bolo prepájací systém vylepšovať tak, aby bol pre obe zúčastnené strany stále viac efektívny, rýchly a bez problémov.

Ak sa obzrieme spätne na našu doterajšiu cestu, proces prepájania nikdy nebol efektívnejší, rýchlejší a prehľadnejší, ako je tomu teraz. Momentom príchodu nášho automatizovaného CRM systému sa prepájanie neziskoviek s ich pomocníkmi rázom stalo omnoho jednoduchšie pre všetkých používateľov.

Vďaka registrácií do anjelského CRM získava každá nezisková organizácia možnosť vytvoriť detailný dopyt po pomoci, ktorú vyhľadáva (a potrebuje). Samotná registrácia do systému však pre pridelenie toho správneho dobrovoľníka z online sveta nestačí. Proces od registrácie, cez hľadanie ideálneho pomocníka až po uzatvorenie vzájomnej spolupráce si vyžaduje niekoľko krokov, ktoré ako nezisková organizácia musíte v našom systéme podniknúť.

Začnite spoluprácu vytvorením požiadavky

Pre získanie dobrovoľníckej pomoci je potrebné v CRM systéme vyplniť požiadavku s bližšími informáciami o svojom dopyte. Netreba sa však ničoho báť, nejde o žiadnu veľkú vedu. Pripravili sme pre vás niekoľko praktických ťaháčikov, vďaka ktorým to jednoducho zvládnete a pri vytváraní ďalších dopytov už ani nebude potreba, aby vám Digitálni anjeli našepkávali.

1. Registrácia: svoje používanie CRM systému zahájite registráciou na našom portály.

2. Prihlásenie: pomocou prihlasovacích údajov uvedených pri registrácií (e-mail + heslo) sa následne do systému prihlásite cez prihlasovací formulár na našom webe. V úvode vás naše CRM privíta krátkym inštruktážnym videom, ktoré prehľadne vysvetľuje základy používania systému.

3. Tvorba požiadavky: ľavý bočný panel ponúkajúci záložku „MOJE POŽIADAVKY“ predstavuje štartovaciu čiaru začatia novej spolupráce s dobrovoľníkom. Možnosť vytvoriť novú požiadavku nájdete práve v tejto sekcii.

 

Pre vytvorenie nového dopytu po pomoci je potrebné kliknúť na tlačidlo „Pridať požiadavku“, kedy sa Vám následne zobrazí formulár pre vypísané potrebných údajov.

 

Pri vytváraní požiadavky je potrebné čo najdetailnejšie priblížiť informácie o vašej požiadavke. Pred tým, než sa rozhodnete odoslať vytvorenú požiadavku, dôkladne vyplňte všetky potrebné údaje, aby si dobrovoľník vedel vytvoriť čo najpresnejšiu predstavu o Vašom dopyte po pomoci. Dobrovoľníkov filtrujeme na základe Vami zadaných informácií v požiadavke. Čím bližšie špecifikujete svoj dopyt po pomoci, tým je väčšia šanca, že budete prepojení s tým najvhodnejším pomocníkom pre váš projekt.

 

Po vyplnení všetkých informácií je potrebné vytvorenú požiadavku potvrdiť a odoslať stlačením tlačidla „VYTVORIŤ POŽIADAVKU“. Vami vytvorený dopyt po pomoci sa následne ukáže vhodným adeptom, ktorý disponujú zručnosťami, ktoré pre svoj projekt vyhľadávate.

V prípade, že si dobrovoľník vyberie Vašu požiadavku, príde Vám notifikácia na Váš registračný e-mail. Ak Vás CRM systém prepojí s dobrovoľníkom, okrem e-mailovej notifikácie sa zmení stav Vašej požiadavky i v systéme. CRM Vám poskytne všetky dostupné informácie o novom dobrovoľníkovi. V prípade, že sa rozhodnete pre začatie spolupráce, je potrebné ju prijať stlačením tlačidla „POTVRDIŤ SPOLUPRÁCU“.

 

4. Nadviazanie komunikácie s dobrovoľníkom: v e-mailovej notifikácií následne získate kontakt na dobrovoľníka. Kontaktné informácie sa nachádzajú aj v CRM systéme. Vaša spolupráca začína ďalej prebiehať na základe Vašej individuálnej samostatnej komunikácie prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Ak nastane situácia, kedy nechcete potvrdiť spoluprácu, môžete v CRM systéme opätovne pre svoju požiadavku hľadať dobrovoľníka alebo požiadavku úplne vymazať z ponuky. Počet vytvorených požiadaviek nie je limitovaný, súbežne môžete spolupracovať s viacerými dobrovoľníkmi na viacerých požiadavkách.

Neváhajte nás kontaktovať v prípade potreby

Pevne dúfame, že vytvorenie požiadavky pre Vás nebude nič náročné a CRM systém pre Vás nájde toho správneho pomocníka. Problémy sa však môžu naskytnúť i vtedy, keď to vôbec nečakáte. Pre prípady akýchkoľvek dotazov je vám neustále k dispozícií anjelský tím, ktorý v plnej sile a ochote zastihnete na e-mailovej adrese info@digitalnianjeli.sk .

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
Natália Klieštiková