Chceš sa stať našim dobrovoľníkom? Zodpovedaj si najskôr tieto otázky

tím Digitálnych anjelov

Pridať sa k dobrovoľníckej činnosti Digitálnych Anjelov prináša okrem užitočnej pomoci a  dobrého pocitu aj množstvo cenných skúseností. Úspešná spolupráca s neziskovou organizáciou si pred jej samotným zahájením vyžaduje zodpovednú sebareflexiu. Milí dobrovoľník, predtým, než sa rozhodneš vydať na cestu nezištnej pomoci a spolupracovať s neziskovkou, mali by si si zodpovedať niekoľko dôležitých otázok:

1.Som zodpovedný? 

Stať sa dobrovoľníkom predstavuje záväzok, ktorý berie každá nezisková organizácia vážne a spolieha sa na svojho pomocníka. Ak sa rozhodneš pre nadviazanie spolupráce s neziskovkou a oslovíš ju v našom CRM systéme, je dôležité, aby si svoje rozhodnutie bral vážne a k spolupráci pristupoval zodpovedne. Spoločne tak predídeme sklamaniu zo strany neziskovky a poklesu vierohodnosti nášho projektu.

2.Komunikujem pravidelne?

Každý vzťah je založený na vzájomnej komunikácií. Efektívna a úspešná spolupráca s neziskovkou nie je toho výnimkou. V úvode prepojenia dobrovoľníka s neziskovkou obdržia obe strany email s kontaktnými údajmi všetkých zúčastnených. Či sa rozhodneš pre písomnú alebo telefonickú komunikáciu, či osobné stretnutie záleží na vzájomnej dohode. Už v začiatkoch spolupráce je dôležité dôkladne prekonzultovať priebeh spolupráce a požiadavky, ktoré nezisková organizácia má. Základnými bodmi vzájomnej komunikácie je pravidelnosť a zrozumiteľnosť. 

Množstvo spoluprác skončí na bode mrazu v dôsledku nekomunikácie zo strany dobrovoľníka. Neziskové organizácie mnohokrát nemajú od dobrovoľníkov odkomunikované dôvody prerušenia spolupráce. Nech je dôvod ukončenia spolupráce akýkoľvek, je dôležité vždy ho dať organizácií vedieť.

3.Mám na dobrovoľníctvo dostatok času? 

V otázke času je dôležité zvážiť aj množstvo neziskoviek, ktorým máš záujem súbežne pomáhať. Ak váhaš nad spoluprácou s viacerými organizáciami, vopred zváž podľa opisu ich požiadavky, koľko času si jednotlivé spolupráce budú vyžadovať. Neziskovku s ponukou pomoci oslov iba v prípade, že jej dokážeš venovať dostatočný časový fond. V opačnom prípade rozhodnutie pre dobrovoľníctvo odlož na obdobie, kedy nebudeš časovo vyťažený a budeš môcť venovať nezištnej pomoci adekvátne množstvo pozornosti. 

 

4.Zodpovedajú moje zručnosti a skúsenosti požiadavkám neziskovky?

Každá spolupráca s neziskovkou je jedinečná – vyžaduje si rôzne množstvo času, rôznu intenzitu vzájomnej komunikácie a rôzny rozsah zručností dobrovoľníka. Skôr, než podáš neziskovke svoju pomocnú ruku, prečítaj si v CRM systéme opis jej dopytu po pomoci a dôkladne zváž, či tvoje doterajšie skúsenosti a získané zručnosti zodpovedajú požiadavke zo strany neziskovky. 

Ak sa rozhodneš stať sa Digitálnym Anjelom, nadobudneš užitočné poslanie, ktoré ti do života prinesie množstvo pozitív. Aby si však bol užitočným prínosom pre neziskovú organizáciu, je potrebné vopred zvážiť základné piliere dobrovoľníckej pomoci: zodpovednosť, komunikácia, čas, zručnosti a skúsenosti. 

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
Natália Klieštiková