Ako vznikol náš projekt: cesta Digitálnych Anjelov

tím Digitálnych anjelov

Spoločným znakom všetkých, ktorí podporili projekt Digitálni Anjeli je motivácia a chuť robiť láskavé skutky. Pomáhame tým, ktorí robia svet krajší… – motto, ktoré pri projekte stojí od jeho počiatku, už mnohí veľmi dobre poznajú. Odstavce nášho článku Vám odkryjú príbeh, ktorý Vás vráti do momentov vzniku Digitálnych Anjelov.

Neziskové organizácie v internetovom svete

Komunitu ľudí, ktorí zakladajú neziskové organizácie a aktívne sa venujú ich činnostiam sú ľudia ako všetci iní. Srdcom a povahou je každý z nich superhrdina. Aj napriek všestranným výkonom členov neziskoviek nemožno očakávať, že majú zdroje, čas a zručnosti na všetko. 

Vďaka nástrojom digitálneho marketingu sa i neziskovým organizáciám začala postupne črtať na obzoroch príležitosť spropagovať svoje činnosti. Neziskovky mohli začať šíriť osvetu medzi ľudí aj prostredníctvom Internetu. Na radu však prišla nemalá dilema – ako úspešne zvládať množstvo činností v rámci organizácie, a zároveň byť profíkom na digitálny marketing?

Ako sa začala písať prvá kapitola Digitálnych Anjelov 

Ambície nezištne pomáhať druhým ľuďom v sebe okrem iných pestovali aj mnohí členovia Digital Marketing Clubu (DMC). Dobročinná myšlienka a zámer šíriť dobro bola tak už od počiatkov klubu zasadená do myslí mnohých aktívnych študentov. Problematika online marketingu neziskových organizácií sa stala podkladom pre diplomovú prácu členky DMC – Lenky Martinickej. Vstupmi pre jej skúmanie boli neziskovky a ich častokrát limitované zdroje na uskutočňovanie online marketingových aktivít s cieľom propagovať ich činnosti. 

Digitálni Anjeli ako (nečakaný) výstup diplomovej práce

Vyhodnotenie dotazníku hlásilo jednoznačné závery: neziskovky nemajú častokrát zastrešené online marketingové aktivity, nedisponujú dostatočnými zdrojmi či zručnosťami na ich vykonávanie a nemajú aktuálnymi prehľad o využití produktov pre neziskovky, ako napríklad Google Ads grantu. Neziskové organizácie sú plné šikovných ľudí zapálených pre šírenie dobra, avšak digitálny marketing nebol ich silnou stránkou, čo vplývalo na úkor slabej propagácie organizácií, ale i nevyužitie rôznych grantov. Zistenia práce jasne naznačovali, že neziskovky potrebujú pomôcť od ľudí, ktorí sú v online priestore ako doma.

Výstupom práce boli predovšetkým odporúčania pre neziskové organizácie, ktoré im mali napovedať, ako aj napriek limitovaným zdrojom a skúsenostiam možno efektívnym spôsobom prezentovať svoje aktivity v digitálnom svete. Výstup, ktorý sa však prácou Lenke podaril, bol omnoho väčší – začala písať prvú kapitolu projektu Digitálni Anjeli. 

….a tak vznikol náš projekt

Uvedomenie, že neziskové organizácie nedokážu z rôznych dôvodov naplno venovať pozornosť a energiu online marketingovým činnostiam viedli k základnej myšlienke založenia projektu Digitálni Anjeli. Ku vzniku prispel i fakt, že na Slovensku neexistovala platforma združujúca špecialistov na digitálny marketing, ktorí sú ochotní pro bono pomáhať. Nápad nabral na svojej intenzite a Lenka Martinická spoločne so svojim školiteľom Jaroslavom Vojtechovským a členmi DMC začali aktívne budovať platformu, ktorá prepája neziskové organizácie s dobrovoľníkmi napomáhajúcimi s online marketingovými aktivitami. 

Projekt už v úvode získal svoj názov „Digitálni Anjeli“ tak, ako ho poznáte i dnes. Bol oblečený do svojho prvého loga, ktoré sme časom už párkrát prezliekli. Netrvalo dlho a k podporovateľom Anjelov sa ako partner projektu prihlásil Google, ktorí s Anjelmi udržiava spoluprácu až do dnešných dní. Digitálnym Anjelom sa už v začiatkoch okrem iného podarilo dostať aj grantovú podporu spoločnosti Eset. 

Projekt od svojich začiatkov prešiel mnohými zmenami a inováciami. Zúčastnilo sa ho množstvo láskavých ľudí a dostalo sa mu podpory od rôznych organizácií či osobností. Všetko sa prirodzene časom mení, vyvíja, rastie a náš projekt v súčasnosti i v budúcnosti nebude toho výnimkou. Jedno nás však bude spájať od jeho založenia až do nekonečna (a ešte ďalej) – náš slogan: Pomáhame tým, ktorí robia svet krajší… .

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
Natália Klieštiková