Ako prebieha spolupráca z pohľadu dobrovoľníka? Rozhovor s dobrovoľníčkou v Digitálnych Anjeloch

tím Digitálnych anjelov

V našom najnovšom rozhovore sme sa porozprávali s dobrovoľníčkou Ninkou, ktorá v profesijnom živote vedie marketingovú agentúru a časť svojho času nezištne venuje aj dobrovoľníctvu v Digitálnych Anjeloch. 

„To, čo je pre nás častokrát maličkosť, je pre iných veľkou pomocou.” 

Aké boli jej začiatky u nás, ako prebiehala jej prvá spolupráca s neziskovkou a aký odkaz má pre ostatných, ktorí zvažujú registráciu do projektu? To všetko a ešte omnoho viac nám prezradila Ninka v nasledujúcom rozhovore. 

 

Ako si sa dozvedela o Digitálnych Anjeloch? 

Vďaka mojej kolegyni v práci (členkou projektu), ktorá ma oslovila s ponukou stať sa dobrovoľníkom pre Digitálnych Anjelov a pomôcť neziskovej organizácií s nastavením a optimalizáciou ppc kampaní. Nakoľko sa profesionálne venujem aj práci s PPC kampaňami, potrebné skúsenosti mi pre spoluprácu nechýbali. Následne som sa zaregistrovala do CRM, vybrala si požiadavku neziskovej organizácie a začala s ňou spolupracovať na tvorbe kampane pre jej sociálne siete.

 

Kedy si sa stala súčasťou nášho projektu ako dobrovoľníčka? 

Do anjelského CRMka som sa zaregistrovala na prelome novembra a decembra 2021. 

 

A tvoja motivácia začať dobrovoľne pomáhať? 

Vzhľadom na to, že vlastním marketingovú agentúru a v tejto oblasti sa pohybujem už istú dobu, tak sa stotožňujem s názorom, že je správne v digitálnom svete pomáhať aj pro bono, bez nároku na finančnú či inú odmenu. Teší ma, že môžem nezištne pomôcť dobrej veci. Moja prvá spolupráca s neziskovou organizáciou začala v predvianočnom období a výsledok PPC kampane putoval na účely charity, ktorá vykúzlila krajšie Vianoce tým, ktorých to úprimne potešilo a pomohlo.

 

Zatiaľ si spolupracovala iba s jednou neziskovkou? 

Aktuálne som ukončila spoluprácu s prvou neziskovou organizáciou. Určite však nechcem ostať iba pri jednej spolupráci a hneď, ako budem mať opäť väčší fond voľného času, by som rada oslovila v CRM systéme ďalšiu neziskovú organizáciu. Samozrejme, v rámci uplynulej spolupráce s danou neziskovou organizáciou som otvorená im kedykoľvek pomôcť v prípade potreby znovu.

 

Mala si nejaké špeciálne kritéria, podľa ktorých si si vyberala, komu pomôžeš?

Nevyberala som si podľa žiadnych špecifických kritérií “či sa mi neziskovka páči alebo nepáči”, ale podľa zručností, ktoré si daný dopyt vyžadoval. V mojom prípade som bola priamo oslovená so žiadosťou o urgentnú pomoc, nakoľko išlo o kampaň, ktorá mala deadline tesne pred začatím spolupráce. Myslím si, že si každá nezisková organizácia zaslúži pomoc, a pokiaľ dobrovoľník disponuje danými požiadavkami, tak niet nad čím viac váhať. 

 

Prebehlo podľa teba spolupráca hladko?

Určite áno, môžem potvrdiť úplne bezproblémový priebeh spolupráce, ktorý bol veľmi príjemný a dal mi opäť do života nové skúsenosti. Celý priebeh spolupráce trval približne v rozmedzí troch týždňov, nakoľko išlo o nastavenie a optimalizáciu kampane v predvianočnom období. Celý priebeh spolupráce hodnotím veľmi pozitívne, celú dobu som komunikovala s príjemným tímom dobrosrdečných ľudí, takže z mojej strany hodnotím prepojenie ako veľké plus. So spoluprácou som veľmi spokojná. Prepojenie sme následne ukončili vypracovaním záverečného reportu, ktorý môže byť nápomocný pri tvorbe podobnej kampane v budúcnosti.

 

Aké najčastejšie problémy, situácie alebo ciele ste spolu riešili?

Na úvod spolupráce bolo samozrejme dôležité odkomunikovať si obsah reklamnej kampane z hľadiska textov, vizuálov, použitých formátov, ako aj linkov, kam kampaň mala smerovať. Ďalším dôležitým krokom bolo prekonzultovať cieľové skupiny, na ktoré sa následne nastavilo cielenie reklamnej propagácie. Najčastejšie riešenou oblasťou bola pravidelné vyhodnocovanie úspešnosti nastavení reklamných kampaní a ich následná optimalizácia alebo vypnutie v prípade neúspešnosti. V pravidelných intervaloch sme si spoločne odkomunikovali, ktorej kampani sa ako výkonnostne darí a do ktorej sa oplatí investovať väčší budget. 

 

Bola vaša vzájomná komunikácia pravidelná alebo ste si zadanie spolupráce odkomunikovali jednorázovo?

Komunikácia bola na pravidelnej báze, nie iba na jednorázovej, nakoľko sme v úvode spolupráce potrebovali odkonzultovať všetko potrebné pre efektívny priebeh PPC kampane. Kampane a ich výkonnosť som priebežne vyhodnocovala a všetky kroky som následne reportovala organizácií, pričom som ich všetky následne zhrnula aj v reporte po skončení priebehu kampane.

 

Telefón či e-mail? Akým spôsobom ste komunikovali?

Naša komunikácia prebiehala písomne na pravidelnej báze cez e-mail a Viber, telefonicky cez Google Meet a spoluprácu sme v závere ukončili aj príjemným osobným stretnutím na obede a káve.

 

Máš z týchto spoluprác nejaké pekné spomienky a podelíš sa s nami o ne?

Pre mňa vo všeobecnosti samotná účasť na spolupráci tohto typu je úplne nový zážitok a veľmi pekná spomienka, pretože je pre mňa krásna myšlienka, že si ľudia takto môžu pomáhať. Určite ma veľmi potešila aj spätná väzba na našu spoluprácu. Ďalším veľkým pozitívom spolupráce boli určite aj výsledky kampane, ktoré sme mohli v reporte vidieť po jej vyhodnotení. Kampaňou sa nám podarilo dosiahnuť stanovený cieľ a to je krásny pocit, pretože sme ňou dokázali pomôcť tam, kde to bolo veľmi potrebné. 

 

Ako z tvojho pohľadu a po tvojich skúsenostiach vnímaš projekt DA?

Vnímam ich jednoznačne ako skvelý projekt, ktorý pomáha neziskovým organizáciám a jednoznačne si zaslúži, aby o ňom bolo ešte viac počuť a bolo ho vidieť.

 

Počas spolupráce si používala aj CRM systém, ako ho hodnotíš?

V anjelskom CRMku sa mi pracovalo veľmi jednoducho a prakticky. Systém je navrhnutý skutočne prehľadne, takže som sa v ňom skvelo orientovala. Na úvod je navyše pripravený aj video manuál a na blogu sú ku všetkým častiam CRMka spracované návody vo forme článkov. A samozrejme, tím Digitálnych Anjelov bol neustále dostupný a nápomocný aj na svojej e-mailov adrese v prípade, že som mala s CRMkom problém.

 

Zvažuješ do budúcna opäť pomôcť neziskovke?

Určite zvažujem, pretože je to skvelý pocit, keď môžem niekomu aj takýmto spôsobom pomôcť. Takže určite veľmi rada sa znovu pustím do ďalšej spolupráce s neziskovou organizáciou.

 

Je niečo, čo by si rada povedala tým, ktorí zvažujú, že sa stanú dobrovoľníkmi?

Niet, čo zvažovať – staňte sa nimi. Samozrejme, je potrebné si vopred zvážiť, koľko času dokážete spolupráci venovať, ale v prípade, že ho máte dostatok, neváhajte a pridajte sa k dobrej veci. Pomôžete tým viac, ako si môžete myslieť. To, čo je pre nás častokrát maličkosť, je pre iných veľkou pomocou. 

 

Myslíš si, že je dôležité, aby dobrovoľníci pred začatím spolupráce zvážili svoj čas, zodpovednosť, zručnosti a schopnosť pravidelne komunikovať?

Osobne si myslím, že v prípade jednorázovej a krátkej spolupráce, si každý dokáže nájsť čas a ochotu pomôcť. Samozrejme, pri dlhodobejších spoluprácach sú tieto aspekty veľmi dôležité a spolupráca nemôže byť efektívna a bezproblémová, ak ich dobrovoľník zanedbá alebo zle odhadne. 

 

Tvoj odkaz pre neziskovky alebo dobrovoľníkov? 

Milé neziskovky, jednoznačne sa zapojte do projektu Digitálni Anjeli. Účasťou na projekte môžete pre svoju organizáciu len a len získať. Rovnako tak, aj dobrovoľníkom by som zaručene odporučila, aby sa stali súčasťou Digitálnych Anjelov. Okrem skvelého pocitu, že ste nezištne pomohli, nadobudnete aj množstvo cenných a praktických skúseností. Ak nad spoluprácou uvažujete, zapojte sa čím skôr. Nemáte čo stratiť, iba získať. 

 

Rozhovor je vždy skvelý spôsob, ako získať bližší pohľad na priebeh spolupráce. Najlepšia skúsenosť je však tá vlastná, preto v prípade záujmu s veľkou radosťou privítame nových dobrovoľníkov, ktorí majú chuť robiť svet krajším miestom.

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
Natália Klieštiková